Systemy zarządzania z powodzeniem funkcjonują w różnych branżach. Jednak nie są w pełni odporne na krytyczne zastrzeżenia, które w ostatnich …