DEKRA wyjaśnia, na czym polega zarządzanie ciągłością działania przedsiębiorstwa oraz jak może pomóc firmie bezpieczniej przejść przez okres kryzysu.

W realiach nowej normalności finansowanie działalności kapitałem zewnętrznym, pochodzącym z kredytów z banków, będzie bardziej zależeć od kosztów z tytułu ryzykownych transakcji, które będą musiały ponieść instytucje finansowe. Wynika to z trwających lub planowanych procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach oraz przebudowy strategii i modeli biznesowych ich klientów.

Część banków już sygnalizuje zaostrzanie polityki kredytowej, co w sposób bezpośredni wpłynie na dostępność kredytu gotówkowego. Z kolei dla sfinansowania innowacji technologicznych, niezbędnych do rozwoju, albo wręcz do utrzymania się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązaniem staje się kredyt technologiczny dla MŚP .

Takie wsparcie finansowe wymaga jednak zdolności kredytowej. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży metalowej, chętnie też sięgają po leasing operacyjny, gdzie zabezpieczeniem jest przedmiot leasingu. Jednak wiarygodność dla leasingodawcy jest równie ważna, jak zdolność do regulowania comiesięcznych zobowiązań. Ta opcja pozwala na korzystanie z najnowocześniejszych urządzeń i maszyn bez angażowania własnych środków. Sytuacji, w których wykazanie się sprawnie wdrożonym i utrzymywanym systemem zarządzania ciągłością biznesu, jest – jak widać – bardzo wiele.

Zarządzanie ciągłością działania – na czym polega?

W nowej, popandemicznej rzeczywistości, w jakiej się znajdujemy, jeszcze większą rolę w podejmowaniu właściwych decyzji, zapewnieniu bezpieczeństwa i trwałości biznesu, zachowaniu dobrych relacji, utrzymania zaufania instytucji finansowych, zarówno kontrahentów, jak i personelu odgrywa prawidłowo wdrożony i utrzymywany system zarządzania ciągłością działania (BCM – Business Continuity Management). Taki system ma zapewnić wszystkim interesariuszom przedsiębiorstwa dostępność do jej krytycznych funkcji biznesowych w przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, determinujących nowy układ organizacji.
Zarządzanie ciągłością działania to nie proces realizowany tylko w czasie zakłócenia działalności, ale także w ramach codziennego funkcjonowania firmy, który ma na celu zarówno ograniczanie ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej, jak i utrzymywania gotowości do natychmiastowej reakcji.

Podejmowanie zagadnień bezpieczeństwa oraz ciągłości działania ma uzasadnienie w kontekście ustalonych zagrożeń i przeprowadzonej analizy oraz oceny ryzyka. Stąd w celu określenia strategii ciągłości działania oraz planów ciągłości działania należy przeprowadzić ocenę ryzyka (Risk Assessment) i analizę wpływu na biznes (Business Impact Analysis). W wyniku tych analiz i strategii organizacji powstają plany awaryjne z różnymi scenariuszami rozwoju wydarzeń. Pozwala to w przemyślany sposób dostosować działania do organizacji. W efekcie tych analiz otrzymuje się parametry odtworzenia krytycznych procesów organizacji w przypadku sytuacji kryzysowej (Recovery Time Objective, inaczej docelowy czas wznowienia działania, tj. okres następujący po incydencie po którym procesy muszą zostać wznowione) oraz akceptowalny poziom utraty danych wyrażony w czasie (Recovery Point Objective, inaczej docelowy punkt odtworzenia danych). W oparciu o zebrane dane przeprowadza się analizę rozbieżności, której celem jest zbadanie czy założone podczas analizy wpływu na działanie, parametry odtworzenia kluczowych procesów biznesowych oraz zasobów umożliwiających ich realizację mogą być osiągnięte.

Joanna Ciura,

Koordynator ds. Rozwoju Biznesu, Grupa DEKRA  w Polsce

 

Przeczytaj część drugą.

Dowiedz się więcej o Zarządzaniu ciągłością działania w DEKRA.