Druga część artykułu, w którym DEKRA wyjaśnia, na czym polega zarządzanie ciągłością działania przedsiębiorstwa oraz jak może pomóc firmie bezpieczniej przejść przez okres kryzysu.

Przeczytaj część pierwszą.

Kolejny kluczowy krok to prawidłowe wdrożenie i utrzymanie opracowanego systemu zarządzania ciągłością działania w kulturze organizacji. Niezbędne do tego są: cykliczne ćwiczenia i testowanie oraz aktualizowanie systemu w organizacji, szkolenie i informowanie personelu oraz przeprowadzanie audytu.

Audyt pozwala uzyskać ocenę systemu na zgodność z przyjętą przez organizację polityką zarządzania ciągłością działania, przepisami prawa, rekomendacjami regulatorów oraz normą ISO 22301. O skuteczności planów awaryjnych decyduje często ich okresowe sprawdzanie i uzupełnianie oraz audytowanie.

Przedsiębiorstwa, które nie utrzymywały systemu zgodnie ze standardem ISO 22301 w okresie koronakryzysu, musiały liczyć się z niższą skutecznością jego działania.

Gdy wystąpi sytuacja kryzysowa, uruchamiane jest zarządzanie kryzysowe. System sprawia, że od razu wiadomo, kto jest za co odpowiedzialny i wie co, kiedy i jak realizować. Po ustaniu kryzysu i zażegnaniu jego skutków system zarządzania ciągłością działania nakierowuje na powrót do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Firmy, które wdrożyły zarządzanie ciągłością działania, lepiej zareagowały na koronakryzys

Często po kryzysie, zwłaszcza dotykającym środowisko makroekonomiczne w skali globalnej, umacniają bądź zmieniają się trendy, wyłaniają nisze rynkowe, nowe szanse na rynku, a to wpływa na zmiany w strategii organizacji. Może okazać się także, czego obecnie doświadcza znaczny odsetek przedsiębiorstw, że pewne narzędzia i metody działania w sytuacji kryzysowej, sprawdzają się bardzo dobrze, wpływając na zwiększenie dochodów, wiec warto przy nich pozostać. Obecnie np. obserwujemy przyśpieszenie trendu cyfryzacji prowadzenia biznesu, co zmusiło wiele firm do wdrożenia w krótkim okresie projektów zaplanowanych dopiero na przyszłe lata.

Przedsiębiorstwa, które mają prawidłowo wdrożony i utrzymywany system zarządzania ciągłością działania, poradziły sobie dużo lepiej w sytuacji kryzysowej, jaką jest trwająca pandemia. Podmioty te wręcz automatycznie mogły przejść na zarządzanie kryzysowe, gdy miały gotowe plany awaryjne, wiedzę, który personel jest kluczowy oraz jakie obowiązują procesy oraz jakie są dostępne procedury i narzędzia. W takich sytuacjach szybkość działania jest kluczowa. Takie przemyślane i zweryfikowane podczas audytu działania uchroniły je przed poniesieniem znaczących strat, ale i otworzyły na nowe możliwości rozwoju, bo nie zostały sparaliżowane nagłą sytuacją.

Zarządzanie ciągłością działania zgodnie z normą ISO 22301 zapewnia kompleksowe podejście, poprzez identyfikację zagrożeń różnego pochodzenia i ocenę potencjalnych skutków ich wystąpienia po opracowanie, testowanie planów awaryjnych oraz wsparcie w procesach strategicznych i operacyjnych firmy.

Odpowiedzią na wsparcie w zbudowaniu czy utrzymaniu zaufania jako wiarygodnego partnera i kontrahenta może stać się certyfikacja systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z normą ISO 22301. Pozwala przedsiębiorstwu, także z branży metalowej, uzyskać wiarygodność w oczach wszystkich jego partnerów biznesowych. W obecnym czasie, jak też w realiach nowej normalności, zapewnienie o prawidłowym zarządzaniu ciągłością działania firmy będzie podstawą we wszystkich rozmowach biznesowych.

 

Joanna Ciura,

Koordynator ds. Rozwoju Biznesu, Grupa DEKRA  w Polsce

 

Fot.: Freepik